OBS: DETTE WEBSITE KAN KUN SES AF MEDARBEJDERE I EIFO
Dette website er lukket for offentligheden pr. 14/6 2023. Som medarbejder i EIFO kan du tilgå websitet på vores kontorer og via VPN, men ellers ikke. Sitet er kun til intern brug og reference. Del ikke links eller screen dumps med folk udenfor organisationen. Henvis i stedet til eifo.dk.
Ansøg om finansiering

Om fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Ifølge fondens politiske mandat skal disse projekter ligge inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

Danmarks Grønne Investeringsfond er etableret som en del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 med en statsgaranteret låneramme på 2 mia. kr., som siden, med aftalen om ”Danmarks Grønne Fremtidsfond”, er udvidet til ialt 8 mia. kr., til medfinansiering af projekter.

Finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond

Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

På denne måde udgør Danmarks Grønne Investeringsfond en vigtig brik i at bygge bro mellem traditionel realkredit- og bankfinansiering samt egenkapital.

Energi og forsyning, fødevarer og landbrug, bygninger og infrastruktur, materialer og ressourcer eller transport og mobilitet
Sund økonomi, dokumenterbar grøn effekt for samfundet, skalerbarhed og samfundsøkonomisk afkast.
Energi- og forsyningsselskaber, leverandører af teknologiløsninger og rådgivere
Læs mere om vores lån her