OBS: DETTE WEBSITE KAN KUN SES AF MEDARBEJDERE I EIFO
Dette website er lukket for offentligheden pr. 14/6 2023. Som medarbejder i EIFO kan du tilgå websitet på vores kontorer og via VPN, men ellers ikke. Sitet er kun til intern brug og reference. Del ikke links eller screen dumps med folk udenfor organisationen. Henvis i stedet til eifo.dk.
Ansøg om finansiering
Artikler
Case
11. feb. 2019

Plastaffald bliver til grøn diesel i Skive

Quantafuel: Nyskabende teknologi kan omdanne affaldsplast til low-carbon diesel og på den måde udnytte den del, som ikke kan bruges til ny plastik.

Quantafuel vil forvandle 20.000 tons affaldsplast til low-carbon diesel og andre syntetiske olieprodukter. Deres teknologi kan udnytte de fraktioner af plastaffaldet, som ikke kan anvendes som plastik igen, men som i stedet kan udnyttes til syntetisk diesel. Danmarks Grønne Investeringsfond tror på det globale potentiale, og med grøn finansiering kan Quantafuel åbne verdens første anlæg i Skive.

Quantafuel har udviklet en teknologi, der gør det muligt at genanvende den affaldsplast, der i dag ender på forbrændingen. Med den rette forarbejdning kan fødevareemballage, folie og anden plast fra husholdning og erhverv leve videre som low-carbon diesel og naphta til ny plastikproduktion og dermed indgå i et cirkulært materialeflow. Med finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond åbner virksomheden snart verdens første anlæg af sin art i GreenLab Skive.

”Ved at opvarme plasten til 450 grader i en iltfri atmosfære, nedbrydes plasten til sine enkle bestanddele, som vi omdanner og videresælger som olieprodukter og recirkuleret brændstof. Vi genanvender den plast, som ingen andre kan bruge, og dermed bidrager vores forretning til den cirkulære økonomi. Desuden sikrer vi en langt lavere CO2-udledning i både produktion og anvendelse af den syntetiske diesel i forhold til traditionel diesel,” siger Rasmus Kærsgaard, der er direktør i Quantafuel Skive.

Efter 10 år med forskning, udvikling og tests er Quantafuel som de første klar med et anlæg til kontinuerlig drift og kapacitet til at omdanne et tons affaldsplast til 800 liter syntetisk brændstof.

Både i Danmark og i EU er der stort politisk fokus på bedre udnyttelse af plastik. Quantafuels indtræden på markedet tapper direkte ind i en række grønne EU-direktiver. Blandt andet skal 10 procent af al brændstof til transport komme fra genanvendelige kilder inden 2030 og 55 procent af alt husholdningsaffald senest i 2025 kunne genanvendes.

 

Globalt potentiale i den nyskabende teknologi

Hos Danmarks Grønne Investeringsfond er der ingen tvivl om Quantafuels berettigelse og store forretningspotentiale. Derfor har fonden også valgt at finansiere den grønne verdensnyhed i Skive.

”Quantafuel står bag en vigtig teknologi, som kan løse en af de udfordringer, vi har med at genanvende plastaffald. Der er nemlig restfraktioner i plastaffald, som i dag ikke kan genanvendes som plastik, men som måske kan omdannes til andre produkter, som man gør her. Quantafuel tager den del og producerer syntetisk diesel, og på den måde ender vi med en langt større udnyttelse af plastaffaldet. Det er en teknologi, som har stort globalt potentiale, for alle står over for denne udfordring,” siger Erhvervskundechef i Danmarks Grønne Investeringsfond, Kristine Leerbeck.

Selve produktionen af den syntetiske diesel udleder 90 procent mindre CO2 sammenlignet med traditionel brændstofproduktion. Set i et livscyklus perspektiv svarer dette til en reduktion af CO2 emissionerne med mere end 50.000 tons CO2 pr. år sammenlignet med emissionerne ved fremstilling af traditionelle fossile brændstoffer. I absolutte tal svarer CO2 besparelserne til de årlige CO2 emissioner fra ca. 25.000 biler. Samtidig sender det rene, synetiske brændstof mindre NOX, SOX og partikler gennem udstødningen i forhold til almindeligt brændstof. Blandt andet af den grund har verdens største brændstofdistributør, Vitol, allerede indgået aftale om at supplere sine forsyninger med Quantafuels syntetiske diesel.

”Allerede inden vi rigtigt er gået på scenen, er der stor efterspørgsel på vores produkter, og med EU’s målsætninger in mente, vil markedet kun vokse,” siger Rasmus Kærsgaard.

I dag er der fire mand ansat på Quantafuel i Skive. Allerede nu har virksomheden dog planer om åbningen af yderligere to anlæg i Skive inden 2021, og til den tid forventer virksomheden at beskæftige mindst 30 mand i Danmark. På længere sigt er der også planer om ekspansion uden for landets grænser.

Kontakt

Cecilie Idun Andersen

Press Advisor (on leave)